Bitwize heeft door de jaren heen samengewerkt met KMO's en grote bedrijven voor ICT architectuur, analyse, design, ontwikkelings- en rapporterings-projecten waarbij consistent een meerwaarde werd geleverd bij bedrijfseenheden in verschillende domeinen.

Neem nu vrijblijvend  contact met ons op!

 

IT ArchitectureRequirements analysisVendor - Tool selectionData modelingAudit - AssessmentEnterprise - IT Architecture Framework

Bitwize kan alle denkbare diensten leveren die verband houden met IT architecture/algemeen IT beheer. 

Een greep uit ons aanbod:

Assessments/Audits

Doorlichting

Bitwize kan een doorlichting doen van uw IT omgeving of delen daarvan.  Eventuele pijnpunten en tekortkomingen worden vastgelegd in een rapport.

Optimalisatie

Bitwize kan op basis van de resultaten van een doorlichting optimalisatie-voorstellen doen.  Optimalisaties van de IT omgeving of delen daarvan hebben als doel:

  • Lagere kosten voor aanschaf, onderhoud en beheer (TCO, total cost of ownership)
  • Een vehoogde flexibiliteit en betere afstemming op de bedrijfsbehoeften (IT-Business allignering)
  • Een verbeterde efficiëntie en hogere terugverdien effecten (ROI, return on investment)

Leverancier/tool selectie

Behoeften-analyse

Als u op zoek bent naar een oplossing voor een bepaald probleem dan kan Bitwize u helpen met het vastleggen en afbakenen van het probleem en de bijhorende behoeften van uw bedrijf.

Lastenboek

Bitwize kan op basis van de behoeften-analyse samen met jou een lastenboek opstellen.  Het lastenboek bevat de specificaties waaraan een leverancier of tool moet voldoen.

Project begeleiding

Na de selectie van een leverancier of tool kan Bitwize indien nodig en gewenst het implementatie-project verder opvolgen en begeleiden.

IT management

Project en programma management

Heb je één of meerdere IT projecten of implementatie lopen die al dan niet met elkaar verbonden zijn en je hebt behoefte aan een tijdelijke en deeltijdse project of programma manager, dan kan Bitwize deze rol opnemen.

IT management

Heb je tijdelijk en deeltijds behoefte aan iemand die jou bijstaat bij het beheer van je IT afdeling, dan kan Bitwize deze rol opnemen.

Ondersteuning

We kunnen ook ondersteuning bieden voor je online of offline kantoor-toepassingen en besturings-systemen